Belgica Genootschap

Bezoek onze nieuwe webiste www.bsi.earth

  • Het Belgica Genootschap wil alle geïnteresseerden in het maritiem historisch erfgoed - en vooral polaire geschiedenis - samenbrengen. Via deze website wil het Genootschap een maatschappelijk draagvlak creëren waardoor maritieme geschiedenis en maritiem erfgoed voor iedereen toegankelijk wordt. Informeren en sensibiliseren van het grote publiek zal gebeuren door het benadrukken van het educatief karakter van diverse door de vzw uitgevoerde en uit te voeren projecten
  • Het Belgica Genootschap wil een bijdrage leveren tot de wetenschappelijke kennis van ons maritiem erfgoed, met nadruk op de maritieme geschiedenis, de problematiek van conservering en ontsluiting van historische vaartuigen. Aansluitend wil het Genootschap het maritiem erfgoed onder de aandacht brengen
  • Het Belgica Genootschap wil bijdragen tot het in kaart brengen van de geschiedenis van de wetenschap - en in het bijzonder de polaire maritieme wetenschap - waarbij de geschiedenis van de Belgica (1884-1940) centraal staat. Dit zal onze kennis van het historisch polaire onderzoek, maritieme archeologie en de vele maritieme ontdekkingsreizen ten goede komen