Het scheepswrak

Huidige positie
Het wrak van de Belgica heeft zijn laatste rustplaats in een smalle inham van Brurvik, aan het Gangsasen schiereiland. Dit is op ongeveer twee kilometer afstand van de stad Harstad. De exacte positie is 68°47,720 noorderbreedte en 16°35,617 oosterlengte. Het wrak bevindt zich op ongeveer 20 meter diepte en ligt maar een kleine 200 meter uit de kust..

  

Conditie - situatie 2006
Het wrak is nog tamelijk intact. De totale lengte is 36,4 meter, met een boeg van 6 meter. Algen en hout-etende organismen hebben ervoor gezorgd dat de conditie van het wrak sterk is achteruit gegaan.

In augustus 2006 is een team duikers van het Belgica Genootschap naar Noorwegen getrokken om er de conditie van het scheepswrak in detail vast te stellen. Het volledige verslag van dit onderzoek kunt u hier downloaden (enkel Engelstalige versie beschikbaar).

  

Conditie - situatie 2008
In mei 2008 - 18 maanden na de eerste duikexpeditie - vertrok opnieuw een duikteam van het Belgica Genootschap naar Harstad om de conditie van de Belgica te her-evalueren en dit in functie van een mogelijke lichting van het wrak. Duikers stelden vast dat de conditie van het wrak sterk was achteruitgegaan ten opzichte van 2006. De oorzaak hiervan is niet zozeer het wegrotten van het hout en schade door scheepswormen, maar eerder het grootschalig verdwijnen van de metalen en ijzeren nagels en bouten die het schip samenhouden. Hierdoor wordt het scheepswrak instabiel en fragmenten kunnen al uiteenvallen bij lichte aanraking, wat de situatie voor duikers er niet veiliger op maakt... Een gedetaileerd verslag van deze expeditie kunt u
hier nalezen (enkel Engelstalige versie beschikbaar).