Wetenschatten

De Belgica expedities zijn legendarisch, en de meeste rapporten en publicaties die uit deze expedities voortkwamen zijn vrij goed ontsloten en gekend. Anders is echter het gesteld met de vele illustraties in deze literatuur. Foto’s en tekeningen van nieuw ontdekte soorten, het in beeld brengen van het gebruik van wetenschappelijke apparatuur en het alledaagse leven aan boord van de Belgica, kaartaanduidingen van tot dan toe onbekende plaatsen en nog veel meer: ze dreigen verloren te gaan, omdat ze diep verborgen in boeken en rapporten nooit meer het daglicht zien.

Wetenschatten-website is dan de schatkamer voor de historische illustraties, foto’s, kaarten en plannen van de mariene regio, en belangrijke zeeonderzoekers. Alle ontsloten foto's en figuren worden voorzien van de nodige duiding (titel, bron, …) en korte inhoudsbeschrijving. Op deze manier brengt Wetenschatten unieke zeedocumentatie terug boven water en legt het opnieuw verbanden tussen beeld en tekst, zien en weten, kijken en kennis. Wetenschatten activeert zo de dialoog tussen zeewetenschappers en het publiek, en kan het verleden en heden van marien onderzoek een nieuwe dynamiek geven.

hier terecht.

 

Zuidpoolexpeditie 1897-1899
Zuidpoolexpeditie 1897-1899

Groenland 1907
Groenland 1907


Wetenschatten, een project van het Vlaams Instituut voor de Zee, kwam tot stand met de steun van de Provincie West-Vlaanderen. Het project kadert in een programma voor permanente ontsluiting van Immaterieel Cultureel Erfgoed in de provincie West-Vlaanderen.