Lid worden

Als lid wordt u als eerste op de hoogte gebracht van alle nieuwe initiatieven, activiteiten, onderzoeken en behaalde resultaten.

Anderzijds hopen wij op de medewerking van onze leden voor het verder invullen van onze website en het aanbevelen van geïnteresseerde personen, organisaties of bedrijven (als lid of mogelijke sponsor) die onze doelstellingen kunnen helpen verwezenlijken. Onderlinge samenwerking tussen onze leden kan dan weer leiden tot het verder uitdiepen en opsnorren van informatie met betrekking tot de geschiedenis van de Belgica en haar opvarenden - van haar constructie tot het zinken in 1940 en dit in de ruimst mogelijke zin.

Het lidmaatschap werd vastgelegd op 25€. Deze kleine bijdrage helpt de administratieve en werkingskosten van de vereniging te dragen. Het lidgeld kan overgeschreven worden op rekeningnummer 453-2541211-95 met vermelding "Lid Belgica Genootschap", gevolgd door het jaar (bv. "Lid Belgica Genootschap 2010"). Na overschrijving zult u een lidkaart toegestuurd krijgen.

Bij vragen kunt u altijd This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. opnemen.

Statuten

hier te raadplegen.